Yazı İşleri Müdürlüğü

Derya ETYEMEZ

Ünvanı

:

Şube Müdürü

Telefon No

:

0 212 383 20 66

E-posta

:

detyemez@yildiz.edu.tr

Nuran SUNAY

Ünvanı

:

Veri Haz. ve Kontrol

Telefon No

:

0 212 383 20 67

Faks No

:

0 212 261 43 60

E-posta

:

nsunay@yildiz.edu.tr

Murat KÖPRÜLÜ

Ünvanı

:

Bilgisayar İşletmeni

Telefon No

:

0 212 383 20 69

E-posta

:

muratkpr@yildiz.edu.tr